៣៦. កិច្ចសន្ទនារវាងកញ្ញា សំ ស្រីនិត និងលោក យ៉ាត​ យ៉ែម

រយៈពេល ៤៦’១៥ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តសៀមរាប

លោកតា យ៉ាត យ៉ែម បានកើត និងរស់នៅក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំង។ ក្នុងសម័យនោះ លោកតាបានចូលរៀនភាសាសៀមអស់រយៈពេល ២ ឆ្នាំ ហើយលោកតាក៏បានប្រលងជាប់ និងបានទៅរៀននៅឯប្រទេសថៃ។ លោកតានៅចងចាំទាំងអស់នូវរាល់ទិដ្ឋភាពនានាតាំងពីសម័យនោះមកម្ល៉េះ។ ក្នុងរបបខ្មែរក្រហម គេបានបង្ខំឱ្យលោកតាធ្វើការធ្ងន់ ដូចជារែកដី លើកប្រឡាយ ហើយមិនបានហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ទេ។