៣៨. កិច្ចសន្ទនារវាងកញ្ញា ចូរ អ៊ិញតាយ និងលោកតា ផូ ហុង

រយៈពេល ២១’១៨ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តសៀមរាប

លោកតា ផូ ហុង រស់នៅក្នុងភូមិត្បែង ខេត្តសៀមរាប។ លោកតាមានកូន ៨ នាក់ ហើយសព្វថ្ងៃប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការ។ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៧០ អ្នកភូមិរបស់លោកតាត្រូវបានខ្មែរក្រហមកៀរឱ្យទៅសមរភូមិ ដើម្បីដឹកស្បៀងឱ្យកងទ័ពខ្មែរក្រហម។ ចូលមកដល់សម័យខ្មែរក្រហម លោកតាបានធ្វើការនៅក្នុងក្រុមគមនាគមន៍ ដែលមានតួនាទីដឹកស្បៀង ឬសំណាបឱ្យអ្នកស្ទូងនៅស្រែ។ នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម គាត់បានបាត់បង់សាច់ញាតិចំនួន ៣ នាក់ ក្នុងនោះមានបងប្រុសបង្កើតរបស់គាត់ម្នាក់ដែរ។