៣៩. កិច្ចសន្ទនារវាងកញ្ញា ជ័យ សាវីន និងលោកយាយ ម៉ក់

រយៈពេល ១៦’៣៣ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តសៀមរាប

លោកយាយ ម៉ក់ មានកូន ៥ នាក់។ ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម លោកយាយធ្វើស្រែ ដកស្ទូង ដូចប្រជាជនទូទៅដែរ តែក្រោយមកខ្មែរក្រហមបានចាត់តាំងឱ្យលោកយាយធ្វើជាអ្នកក្ដាប់ខាងបុកស្រូវ។ នៅពេលនោះហើយដែលលោកយាយបានប្រទះឃើញអន្លង់កប់សពមនុស្សជាច្រើនដែលពួកខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់។ លោកយាយមិនបាននៅជាមួយស្វាមីរបស់លោកយាយទេ ព្រោះគាត់ត្រូវទៅធ្វើការនៅកន្លែងឆ្ងាយ ហើយច្រើនខែបានមកផ្ទះម្ដង។ ក្រោយមកប្ដីរបស់គាត់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺ ហើយទទួលមរណភាព។ ក្រោយសម័យខ្មែរក្រហម កូនប្រុសរបស់គាត់ក៏បានចូលធ្វើទាហានឱ្យរដ្ឋាភិបាល។