៦៥. កិច្ចសន្ទនារវាងលោក​ ចេង រតនា និងអ្នកស្រី អៀន គីមសុភាព

រយៈពេល ៧៦’២៨​​ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : រាជធានីភ្នំពេញ

អ្នកស្រី អៀន គីមសុភាព អាយុ ៥៣ ឆ្នាំ កើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញ និងបានរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាផ្សារតូចក្នុងរបប លន់ នល់។ រៀនបណ្តើរ ឮសំឡេងគ្រាប់បែកបណ្តើរ ហើយក៏នាំគ្នារត់ចូលពួនក្នុងលេណដ្ឋាន។ ចូលដល់របបខ្មែរក្រហម គាត់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីភ្នំពេញជាមួយគ្រួសារដោយជិះកាណូតតាមផ្លូវទឹកទៅកំពង់ឆ្នាំង រួចបន្តទៅកំពង់ធំដោយជិះឡាន។ ក្រោយមក អ្នកស្រីបានចូលទៅក្នុងកងចល័តកុមារ។ រៀនសូត្របានតែមួយរយៈខ្លី កុមារៗទាំងអស់ត្រូវចេញទៅធ្វើការ។ កាលនោះ អ្នកស្រីបានបាយហូបឆ្អែត និងបានលួចដុតដំឡូងខ្លះៗ។ រឿងមួយដែលគាត់ចាំមិនភ្លេច គឺនៅពេលដែលគាត់បានប្រទះឃើញរណ្ដៅសាកសព។