៦៦. កិច្ចសន្ទនារវាងកញ្ញា ទេព លាងអាង និងលោក ម៉ា ទីន

រយៈពេល ៨១’៥៩ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តរតនគិរី

លោក ម៉ា ទីន មានទីកំណើតនៅឯស្រុកលំផាត់ ខេត្តរតនគិរី។ ក្នុងជំនាន់ខ្មែរឥស្សរៈ គាត់រៀនបានតិចតួចនៅឯជំរំក្នុងព្រៃ។ លុះដល់ឆ្នាំ ១៩៦៧ ខ្មែរឥស្សរៈបានប្រកាសតាមវិទ្យុឱ្យប្រជាជនទាំងអស់នាំគ្នាទិញអំបិល ទិញអង្ករទុក ព្រោះស្រុកទេសអាចនឹងកើតមានសង្គ្រាម។ ចូលដល់ឆ្នាំ ១៩៦៨ ក្រុមគ្រួសារគាត់ក៏ដូចប្រជាជនផ្សេងទៀតបាននាំគ្នារត់ចូលក្នុងព្រៃ។ ក្នុងរបបខ្មែរក្រហម ឪពុកគាត់ត្រូវបានខ្មែរក្រហមសម្លាប់ដោយចោទប្រកាន់គាត់ថាជាមនុស្សដែលមានវោហារស័ព្ទ មានការងារធ្វើពីរបបចាស់ និងអាចនិយាយបានដល់ទៅ ៣ ភាសា គឺខ្មែរ លាវ និងទំពួន។