៦៧. កិច្ចសន្ទនារវាងលោក អាន សុភត្រា និងលោកយាយ យស់ យន្ត

រយៈពេល ៥០’២២ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តស្វាយរៀង

នាសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម លោកយាយ យស់ យន្ត នៅពេញវ័យ។ គាត់ប្រកបរបររកស៊ី ធ្វើស្រែ និងចិញ្ចឹមជីវិតធម្មតាជាមួយម្តាយគាត់ ហើយគាត់ក៏បានរៀបការ។ ចូលមកដល់សម័យខ្មែរក្រហម គេបានឱ្យគាត់ទៅធ្វើស្រែ លើកភ្លឺ ទាំងគ្មានបាយហូបគ្រប់គ្រាន់។ ក្រោយមកទៀត ខ្មែរក្រហមបានយកប្តីគាត់ទៅសម្លាប់។ ក្រោយពីកងទ័ពវៀតណាមមកជួយរំដោះ គ្រួសារលោកយាយក៏វិលទៅប្រកបរបររកស៊ីដូចពីមុនវិញ។ គាត់ចាំមិនភ្លេច ព្រោះតែរបបខ្មែរក្រហមនេះឯង គាត់បែកទាំងប្តី ទាំងកូន។