៦៤. កិច្ចសន្ទនារវាងលោក​ យុន សុភាព និងអ្នកស្រី ប្រាក់ ណន

រយៈពេល ៤២’១៩ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

នៅសម័យសាធារណរដ្ឋ អ្នកស្រី ប្រាក់ ណន មានអាយុ ១០ ឆ្នាំ និងរៀនថ្នាក់ទីមួយ។ ចូលដល់របប ប៉ុល ពត គាត់ត្រូវបានគេជម្លៀសចេញពីស្រុកឱ្យទៅនៅក្នុងកងកុមារ ហើយថែមទាំងឱ្យធ្វើការធ្ងន់ៗ ដូចជារែកដី និងជីកប្រឡាយ។ ដល់ម៉ោងហូប អង្គការចែករបបឱ្យ លុះដល់ម៉ោងមួយ ក៏ចេញធ្វើការបន្តទៀត។ អ្នកស្រីរែកដីម្ដងពីរទៅបីម៉ែត្រគីប រហូតដល់ម៉ោងប្រាំ បានគេឱ្យឈប់។ ក្រោយចប់របបខ្មែរក្រហម គាត់បាត់បងប្អូនអស់ នៅសល់តែអ្នកស្រីម្នាក់គត់ ហើយអ្នកស្រីក៏បានមករស់នៅស្រុកចម្ការលើ ខេត្តកំពង់ចាម។