៦៣. កិច្ចសន្ទនារវាងកញ្ញា តាន់ និស្ស័យ និងអ្នកស្រី យីវ ណារីន

រយៈពេល ៤១’០៤ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តក្រចេះ

អ្នកស្រី យីវ ណារីន រស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំ។ គាត់កើតទាន់សម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម ហើយកាលនោះ គាត់មានអាយុ ១០ ឆ្នាំ និងបានរៀនត្រឹមថ្នាក់ទី៧។ ចូលដល់របបខ្មែរក្រហម គាត់បានចូលធ្វើការនៅកន្លែងកាត់ដេរ និងកន្លែងភ័ស្ដុភារ នៅឯវត្តដីដុះ។ គាត់មិនបានទៅដកស្ទូង ឬក៏ធ្វើការហាលថ្ងៃនោះដែរ តែគេតម្រូវឱ្យគាត់កាត់ដេរតាមបញ្ជារបស់អង្គការតែមួយមុខគត់។ រឿងហូប គាត់បានតែបបរលាយដើមចេក ត្រកួន ហើយបានពេលថ្ងៃត្រង់ម្ដង និងល្ងាចម្ដង។