៦២. កិច្ចសន្ទនារវាងកញ្ញា តាន់ និស្ស័យ និងលោកតា យីវ សុន

រយៈពេល ៤៩’៤២ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តក្រចេះ

នៅសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម លោកតា យីវ សុន បានបួសរៀន ហើយក្រោយមក លោកតាបានលាចាកសិក្ខាបទ។ បន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ ១៩៧០ មក គាត់បានចូលធ្វើទាហានខាងសាធារណរដ្ឋ ហើយត្រូវបានគេបញ្ជូនឱ្យទៅរៀននៅប្រទេសថៃ។ ក្រោយពីត្រឡប់ចូលស្រុកវិញ ចូលដល់សម័យខ្មែរក្រហម គាត់ត្រូវបានគេជម្លៀសទៅកាន់ខេត្តកំពង់ចាមជាមួយគ្រួសារ។ កាលនោះ គាត់ត្រូវបានគេសង្ស័យ និងសាកសួរពីប្រវត្តិរូបជាច្រើនដង ប៉ុន្តែគាត់បានលាក់ប្រវត្តិពិតរបស់គាត់យ៉ាងជិត។ រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ លោកតានៅតែឆ្ងល់ថា ហេតុអ្វីសាលាក្ដីក្រហមកាត់ទោសតែខ្មែរ ចំណែកឯបរទេសដែលគាំទ្រខ្មែរក្រហមបែរជាមិនត្រូវបានគេកាត់ទោសទៅវិញ?