៥៤. កិច្ចសន្ទនារវាងលោក អេង វ៉ាទូច និងឪពុកម្ដាយ

រយៈពេល ១៦’១៧ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

លោក អេង ងួន និងអ្នកស្រី យ៉ាន់ ថន បានរៀបការក្រោយពីបែករបប ប៉ុល ពត។ នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម គាត់ទាំងពីរនៅជាកុមារនៅឡើយ។ នៅពេលនោះ គេប្រើគាត់ឱ្យមើលគោក្របី រើសជីដាក់ស្រែ និងលើកភ្លឺស្រែបន្តិចបន្តួច។ ចំពោះការហូបចុក គឺបានត្រឹមបបររាវ ហូបមិនឆ្អែតឡើយ។ ក្រោយចប់របបនោះ គាត់ក៏រកស៊ីធម្មតារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។