៥៥. កិច្ចសន្ទនារវាងកញ្ញា ទេព លាងអាង និងលោក ពួយ ស

រយៈពេល ២៦’៥៦ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តរតនគិរី

លោក ពួយ ស មានទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិប៉ាអរ ឃុំប៉ាកតេ ស្រុកបានលុង ខេត្តរតនគិរី។ ក្នុងសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម គាត់មានអាយុប្រហែល ១៧ ឆ្នាំ និងរៀនថ្នាក់ទី ៨។ នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម គេឱ្យគាត់ទៅដាំកប្បាស ហើយគាត់បានរៀបការក្នុងសម័យនោះ។