១៥. កិច្ចសន្ទនារវាងលោក ហួត ឆៃរ៉ាត់ និងអ្នកស្រី រ័ត្ន រ៉ា

រយៈពេល ២៩’៣៧ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តតាកែវ

ក្នុងរបបខ្មែរក្រហម អ្នកស្រី រ័ត្ន រ៉ា ត្រូវបានប្រធានភូមិចាត់តាំងឱ្យធ្វើជាប្រធានក្រុម ហើយបន្ទាប់មក អ្នកស្រីរៀនហាត់បាញ់កាំភ្លើង និងធ្វើជាឈ្លបដើរល្បាតនៅក្នុងភូមិនៅពេលយប់។ ក្រោយមក អ្នកស្រីត្រូវបានខ្មែរក្រហមបញ្ជូនឱ្យទៅធ្វើការនៅកងតំបន់វិញ ដោយសារតែអ្នកស្រីលួចដោះលែងអ្នកទោសដែលគេបានចងទុក។ អ្នកស្រីត្រូវបានខ្មែរក្រហមបង្ខំឱ្យរៀបការជាមួយបុរសម្នាក់ដែលជាស្វាមីអ្នកស្រីបច្ចុប្បន្ន។