១៤. កិច្ចសន្ទនារវាងកញ្ញា អ៊ឹម សិលា និងអ្នកស្រី ងិន រីណា

រយៈពេល ២១’០៩ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តស្វាយរៀង

ក្នុង​សម័យ​ខ្មែរក្រហម អ្នក​ស្រី​ រីណា មាន​អាយុ ៧ ឆ្នាំ។ ខ្មែរក្រហមឱ្យអ្នកស្រីដើររើសលាមកគោ និង​ជួយ​មើល​ក្មេងតូចៗជាមួយ​យាយ។ ចំណែក​បងពីរនាក់​ទៀតមើលគោ មើល​ក្របី។ ដល់​អាយុ​បាន​ ៨ ឆ្នាំ អ្នកស្រីត្រូវ​ដឹក​គោបន្ថែមពីលើការងារប្រចាំថ្ងៃ។ ខ្មែរក្រហមបានចោទ​ម្តាយរបស់​អ្នកស្រី​ថាខុស​សីលធម៌ គាត់ក៏ត្រូវគេពិន័យឱ្យ​ទៅ​លើក​ដី​​មួយ​ថ្ងៃ​ ៣ ម៉ែត្រ​ និង​​ជម្រៅ​ ១ ​ម៉ែត្រ ហើយឆ្ងាយពី​ក្រុម​គ្រួសារ។