១៦. កិច្ចសន្ទនារវាងលោក ហុក ឈាងឃី និងលោក ស៊ីម ពន្លឺ

រយៈពេល ១៨’៥៣ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

លោក ស៊ីម ពន្លឺ ​បាន​ចូល​រួមក្នុង​ចលនារំដោះ​ជា​តិ​របស់​ខ្មែរក្រហម។ កាលនោះ លោកធ្វើការនៅ​ក្នុងមន្ទីរ​មួយ​ដែល​មាន​ឈ្មោះថា ឃ.វ.ស. (ឃោសនាវប្បធម៌​របស់​ស្រុក) ដែល​មាន​តួនាទី​ជាអ្នក​ចាក់កាសែត​ផ្សាយពីការងាររបស់សមរភូមិមុខ និងក្រោយ។ ​ក្រោយមក លោកក៏បាន​ក្លាយជាអ្នកអូសឯកសារបោះពុម្ព​សម្រាប់​ចែក​ជូន​ប្រជាជនឱ្យបាន​យល់ដឹងអំពីសមរភូមិមុខ និងក្រោយ។ គាត់ក៏​បាន​រៀនពីបច្ចេកទេស​សិល្បៈ ហើយក៏បាន​ក្លាយជាគ្រូបង្វឹក​សិល្បៈស្រុក។