១៧. កិច្ចសន្ទនារវាងលោក ហុក ឈាងឃី និងអ្នកស្រី យាវ ធៀង

រយៈពេល ៤៨’២៧ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

នៅសម័យខ្មែរក្រហម អ្នកស្រី យាវ ធៀង មានអាយុប្រហែលជា ១៥-១៦ ហើយគាត់បានចូលរួមក្នុងក្រុមសិល្បៈស្រុកក្រូចឆ្មារ។ នៅសម័យនោះ គាត់ត្រូវបែកពីឪពុកម្ដាយ ដើម្បីទៅរៀនបច្ចេកទេសសិល្បៈនៅឯស្រុក ហើយក្រោយមកគាត់ក៏បានក្លាយជាអ្នកបង្ហាត់។ នៅពេលសម្ដែង គេបង្គាប់ឱ្យគាត់និយាយ ហើយគាត់ត្រូវតែនិយាយតាមជាដាច់ខាត។ ក្រៅពីការងារជាសិល្បករ គាត់ក៏ធ្វើការដូចជាប្រជាជនដទៃដែរ ដូចជាជីកប្រឡាយ លើកទំនប់ ហើយគាត់ថែមទាំងបានជួយយកអាសាប្រជាជនថ្មីជាច្រើនដែលគេជម្លៀសមកកាន់តំបន់នោះទៀតផង។