៤២. កិច្ចសន្ទនារវាងកញ្ញា ឆាយ ស៊ីរស្មី និងលោកយាយ ជិន រុន

រយៈពេល ៤៤’០២ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តសៀមរាប

លោកយាយ ជិន រុន មានអាយុ ៦៥ ឆ្នាំ។ ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម លោកយាយធ្វើការលើកទំនប់ ជីកប្រឡាយ។ ថ្ងៃមួយ លោកយាយ និងក្រុមនារីផ្សេងទៀត បានលួចរត់មកផ្ទះដើម្បីមកលេងម្តាយ។ តែមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃផង គាត់ត្រូវបានគេហៅឱ្យទៅវិញ។ ខ្មែរក្រហមបានបង្ខំឱ្យលោកយាយរៀបការ តែលោកយាយបដិសេធ។ អ្វីដែលធ្វើឱ្យលោកយាយឈឺចាប់ ហើយបំភ្លេចមិនបាន គឺការរស់នៅបែកពីឪពុកម្ដាយ និងការបាត់បង់បងប្អូន ២ នាក់របស់លោកយាយក្នុងសម័យនោះ។