៤១. កិច្ចសន្ទនារវាងលោក អ៊ុល ពៅ និងលោកតា អ៊ីង ភាន់

រយៈពេល ៥៦’៥៨ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តសៀមរាប

នាសម័យសង្គមរាស្ដ្រនិយម លោកតា អ៊ីង ភាន់ ជាសិស្ស និងប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការ។ មកដល់សម័យ លន់ នល់ ដោយសារសង្រ្គាម លោកតាមិនបានរៀនសូត្រទៀតទេ។ ក្រោយមក ខ្មែរក្រហមបានចូលមកឃោសនានៅក្នុងភូមិរបស់លោកតាដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឱ្យប្រជាជនប្រឆាំងនឹងអាមេរិក។ លុះមកដល់សម័យខ្មែរក្រហម លោកតាបានធ្វើការនៅក្នុងកងចល័ត។ ក្នុងរបបនោះ លោកតាបានយកស្ដ្រីមេម៉ាយម្នាក់ដែលជាប្រជាជន ១៧ មេសា មកធ្វើជាប្រពន្ធ ព្រោះតែក្ដីអាណិត។