៥២. កិច្ចសន្ទនារវាងកញ្ញា ប៉ះ សុខណា និងអ្នកស្រី ទុយ ប៊ុនរឿន

រយៈពេល ៤៨’២០ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តសៀមរាប

អ្នកស្រី ទុយ ប៊ុនរឿន មានទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅខេត្តសៀមរាប។ ក្នុងរបប លន់ នល់ អ្នកស្រីមានអាយុ ១០ ឆ្នាំ។ អ្នកស្រីមិនបានចងចាំអ្វីច្រើនទេ គ្រាន់តែដឹងថាអ្នកស្រីត្រូវបានម្តាយឪពុកនាំរត់ចូលព្រៃដើម្បីគេចពីការទម្លាក់គ្រាប់បែក។ នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម អ្នកស្រីធ្វើការនៅក្នុងកងកុមារ មានរែកដី លើកទំនប់ប្រឡាយ ជាដើម។ អ្នកស្រីមានអារម្មណ៍ថាធូរស្បើយក្រោយពីបានរៀបរាប់រឿងរបស់គាត់ទៅដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយ ថាតើនៅជំនាន់នោះ គាត់លំបាកប៉ុនណា។