៥៩. កិច្ចសន្ទនារវាងកញ្ញា តាន់ និស្ស័យ និងលោកតា យីវ ស៊ីន

រយៈពេល ៣០’៥៤ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តក្រចេះ

លោក យីវ ស៊ីន មានអាយុ ៧០ ឆ្នាំហើយ។ នៅមុនសម័យខ្មែរក្រហម គាត់ធ្លាប់បួសរៀន ហើយនៅដើមសម័យខ្មែរក្រហម គាត់បានធ្វើជាមេភូមិ ប៉ុន្តែត្រូវបានគេដកហូតតំណែងវិញដោយចោទថាខុសសីលធម៌។ ក្រោយមកគាត់ក៏បានរស់នៅ និងធ្វើការធម្មតានៅតាមសហករណ៍។ ក្រោយរបបខ្មែរក្រហម គាត់បានរស់នៅឯភូមិរបស់គាត់ជាមួយនឹងគ្រួសារ។ គាត់បានដឹងខ្លះៗពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហម ប៉ុន្តែគាត់មិនសូវពេញចិត្តនឹងការកាត់ទោសប៉ុន្មានទេ ហើយគាត់មិនជឿថានឹងអាចកើតមានខ្មែរក្រហមម្តងទៀតឡើយ។