៦០. កិច្ចសន្ទនារវាងកញ្ញា ឡាយ ឌីនណា និងលោក ឃួន សារីន

រយៈពេល ៥១’២៧ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្ត​រតនគិរី

លោក ឃួន សារីន រស់នៅភូមិថ្មដា សង្កាត់បឹងកន្សែង ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី។ ពេលខ្មែរក្រហមចូលមក គេបានជម្លៀសប្រជាជនពីភ្នំពេញឱ្យទៅនៅតាមក្រុមសហករណ៍ផ្សេងៗ។ ដំបូងគេឱ្យគាត់នៅក្នុងក្រុមកុមារឃ្វាលគោក្របីនៅឯភ្នំប៉ែន។ ពីរឆ្នាំក្រោយមក គេយកគាត់ឱ្យទៅធ្វើការនៅកងចល័តវិញ។ បន្ទាប់មកទៀត គេក៏ឱ្យគាត់ឡើងត្នោត។ ក្នុងសម័យនោះ គាត់ហូបតែបបរ ហើយពេលខ្លះគាត់លួចទៅស្ទួចត្រី។ រហូតដល់ថ្ងៃរំដោះ គាត់ក៏បានរស់នៅជុំប្រពន្ធគាត់វិញ។