៥៨. កិច្ចសន្ទនារវាងកញ្ញា ភឿង ពេទ្យ និងលោកតា សេង ថង់

រយៈពេល ៦១’៣៧ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តរតនគិរី

លោក សេង ថង់ សព្វថ្ងៃរស់នៅខេត្តរតនគិរី។ នាសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម ឪពុកម្តាយរបស់លោកធ្វើស្រែចម្ការ និងដើរបរបាញ់សត្វដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត។ លោកមិនបានរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះទេ ដោយសារតែសាលានៅឆ្ងាយពីផ្ទះ និងដោយសាររដ្ឋប្រហារក្នុងសម័យ លន់ នល់។ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៧ ខ្មែរក្រហមបានចាត់តាំងឱ្យលោកធ្វើជាពេទ្យចល័តនៅតាមសហករណ៍។ ខ្មែរក្រហមក៏បានបង្រៀនលោកពីវិធីសាស្រ្តធ្វើថ្នាំ ស្ងោរថ្នាំ សូនគ្រាប់ថ្នាំ ជាដើម។ លោកក៏ត្រូវបានខ្មែរក្រហមរៀបចំឱ្យមានគូស្រករ។ ក្រោយពីបានរស់នៅជាមួយគ្នាមួយសប្តាហ៍ ខ្មែរក្រហមក៏បានបំបែកពួកគាត់ទាំង ២ ឱ្យទៅធ្វើការរៀងៗខ្លួនវិញ។