ពិព័រណ៍ “សេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់កម្ពុជា”

ពិព័រណ៍ទោលដោយ ឆេ មីយ៉ា

ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣ តុលា ដល់ថ្ងៃទី ២៨ តុលា
សម្ពោធពិព័រណ៍នៅថ្ងៃទី ៣ តុលា វេលាម៉ោង ៥:៣០ ល្ងាច (សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបានអញ្ជើញប៉ុណ្ណោះ)

"សេចក្ដីសង្ឃឹមសម្រាប់កម្ពុជា" ជាបណ្ដុំនៃគំនូរឌីជីថលរបស់សិល្បករ ឆេ មីយ៉ា។ គំនូរទាំងនេះបង្ហាញឱ្យឃើញនូវទស្សនៈដែលអ្នកស្រីមីយ៉ាមើលឃើញអំឡុងសមាធិគម្ពីរប៊ីប។ រឿងខ្លះគាត់អាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ភ្លាមៗ ខណៈដែលរឿងខ្លះទៀត គាត់ត្រូវប្រមូលអារម្មណ៍មើលសាឡើងវិញ។ តាមរយៈសមាធិយោគនេះ មីយ៉ាបានព្យាយាមភ្ជាប់គំហើញផ្ទាល់ខ្លួន និងខាងវិញ្ញាណរបស់អ្នកស្រី ទៅកាន់ពិភពធម្មជាតិដែលមានពណ៌ចម្រុះ។

ជីវិតរបស់មីយ៉ានៅកម្ពុជាបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ការងារនេះ។ ពណ៌នៃថ្ងៃលិច ឫសដែលចាក់ជាប់ និងផ្កាឈូក បង្ហាញពីក្ដីស្រឡាញ់ និងការគោរពរបស់នាងចំពោះប្រទេសកម្ពុជា។ តាមរយៈស្នាដៃនេះ អ្នកស្រីមានបំណងប្រាថ្នាចង់ផ្សព្វផ្សាយនូវសារពីក្តីស្រឡាញ់ និងក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រជាជនទាំងអស់ ជាពិសេសប្រជាជនកម្ពុជា ប្រៀបដូចជាផ្កាយដែលរះនៅក្នុងទីងងឹត ឬសត្វព្រាបដែលកំពុងត្រដាងស្លាបហោះហើរនៅលើរលកទឹក។

សាធារណជនអាចចូលទស្សនាពិព័រណ៍នេះ ដោយរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពពីគ្នាយ៉ាងតិច ២ ម៉ែត្រ។ ហើយសូមកុំភ្លេចពាក់ម៉ាស និងលាងសម្អាតដៃរបស់លោកអ្នក។ សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះកិច្ចសហការដើម្បីបង្ការពីជំងឺកូវីដ-១៩។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • October 3, 2020 · 2:00 pm
  • Bophana Center
  • Exhibitions