ឆ្អឹងដៃឪពុក

ផលិតដោយ វណ្ណចន្ទភាពយន្ដ ឆ្នាំ ១៩៧១ រយៈពេល ៨៥ នាទី ភាសាខ្មែរ

នៅក្នុងពិធីបិទវគ្គសិល្ប៍សាស្រ្ដវិទ្យាការ លោកគ្រូបានឲ្យសិស្សទាំងបួនធ្វើពិធីសម្បថរួមគ្នា ដោយសន្យារួបរួមសាមគ្គី និងស្មោះត្រង់នឹងជាតិសាសនារបស់ខ្លួន។ តែដោយសារមហិច្ឆតា ចង់បានអំណាច និងជាពិសេស គឺកាំបិតពិសិដ្ឋ «ឆ្អឹងដៃឪពុក» នាយចាន់ បានក្បត់ពាក្យសម្បថ ដើរសម្លាប់អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្ដិស្លូតត្រង់ រួមទាំងសិស្សរួមគ្រូទៀតផង។ ដើម្បីសងសឹកឲ្យឪពុករបស់ខ្លួន ដែលត្រូវបាននាយចាន់សម្លាប់នោះ នួន បានផ្សងព្រេងស្វែងរកកាំបិត «ឆ្អឹងដៃឪពុក» នៅប្រាសាទបី ដែលជាប្រាសាទដ៏អាថ៍កំបាំងមួយ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • June 22, 2019 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday