ប្រទេសកម្ពុជានៅចន្លោះសង្គ្រាម និងសន្តិភាព

ដឹកនាំដោយ ប៉ាន់ រិទ្ធី ឆ្នាំ ១៩៩១ រយៈពេល ៦៥ នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរបារាំងរត់ពីក្រោម

ភាពយន្តឯកសារនេះត្រូវបានថតក្រោយការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស គឺនៅពេលដែលសម្តេច នរោត្តម សីហនុ យាងនិវត្តមកប្រទេសកម្ពុជាវិញ។ ខ្សែភាពយន្តនេះនឹងនាំលោកអ្នកទៅជួបមនុស្សជាច្រើនដែលរៀបរាប់ពីប្រវត្តិដ៏កំសត់របស់ខ្លួន ក្រោយពេលចេញពីសង្រ្គាមអស់រយៈពេល ៣០ ឆ្នាំកន្លងទៅ។ រឿងដ៏ប្រទាក់គ្នាទាំងនេះបង្ហាញពីការឈឺចាប់ និងការភ័យខ្លាច ពីស្លាកស្នាមនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហម ពីស្នាមរបួសដែលបន្សល់ទុកដោយសង្រ្គាម និងពីការរស់នៅដ៏លំបាកវេទនា។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • June 29, 2019 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday