ភាពយន្តចំនួន ៣ នឹង​ត្រូវ​​បញ្ចាំង​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍នេះ

១. «ការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការប្រល័យពូជសាសន៍»
ផលិតដោយ ដាវីត ហ្វីឌែល ឆ្នាំ ២០១៩ រយៈពេល ៤ នាទី ភាសាអង់គ្លេស មានអក្សរខ្មែររត់ពីក្រោម
ភាពយន្តខ្លីមួយដែលបង្ហាញអំពីការប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជារវាងឆ្នាំ ១៩៧៥-១៩៧៩ ដែលគេប៉ាន់ប្រមាណថា មនុស្សដល់ទៅ ២ លាននាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្រោមរបបនេះ។ ភាពយន្តនេះបង្ហាញពីរូបថតរបស់អ្នកទោសនៅគុកទួលស្លែង ស-២១ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដែលឥឡូវនេះជាសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍។ ទាំងនោះគឺជា "រូបថត" ដែលប្រើការឆ្លុះបញ្ចាំងពីកញ្ចក់ដែលនៅពីក្រោយពួកគេ ដើម្បីបង្ហាញនូវពន្ធនាគារដែលមានភាពគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមនៅលើសោកនាដកម្មនេះ។

២. «គ្រួសារមីងតាន់»
ដឹកនាំដោយ ប៉ាន់ រិទ្ធី ឆ្នាំ ១៩៩៥ រយៈពេល ៣១ នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរបារាំងរត់ពីក្រោម
បន្ទាប់ពីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពីជំរំជនភៀសខ្លួននាឆ្នាំ ១៩៩២ មក គ្រួសារមីងតាន់បានមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាជាថ្មី។ សមាជិកគ្រួសារនេះនឹងជួបសេចក្តីលំបាកក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងសង្គម ដោយហេតុថាកសិករទាំងនេះពុំមានទាំងគោ ពុំមានទាំងដី ហើយក៏ពុំមានការងារធ្វើទៀត។ ចាប់ពីពេលនេះតទៅ ពួកគេរស់នៅក្នុងសេចក្តីព្រួយបារម្ភ.....

៣. «កម្ពុជាក្រោយភាពអាសន្ន»
ផលិតដោយ គណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ (CICR) ឆ្នាំ ១៩៩១ រយៈពេល ២៧ នាទី ភាសាខ្មែរ
ទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវគ្រួសាររបស់គណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ (CICR) បង្កើតឡើងដើម្បីធានា ផ្តល់ដំណឹង និងធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងឡើងវិញរវាងសមាជិកគ្រួសារដែលព្រាត់ប្រាសគ្នា។ ទីភ្នាក់ងារនេះ ចាប់ពីឥឡូវទៅ ទទួលបាននូវកិច្ចសហការស្វែងរកសាច់ញាតិ ទាំងនៅខាងប្រទេសកម្ពុជា និងនៅខាងប្រទេសថៃ ដែលជាប់ព្រំដែនគ្នា។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • July 20, 2019 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday