«ខ្ញុំចង់អោយរដ្ឋជួយបន្ថែមប្រាក់ឧបត្ថម្ភ គ្រាន់ទិញអង្ករ បន្លែ ត្រី សាច់ យក​​មក​​ហូប​​និង​​ចិញ្ចឹម​​ចៅ​​កំព្រា។ ពេល​ឈឺ​ខ្ញុំ​ចង់​ទៅ​ពេទ្យ​ដែរ ប៉ុន្ដែ​​វា​​អត់​​មាន​​ប្រាក់​​កាស​​ទៅ។ ម៉្លោះ​ហើយ​ឈឺ​បន្ដិច​បន្តួច យាយ​ក៏​ទៅ​ទិញ​ថ្នាំ​តាម​តូប​មក​លេប អស់៥០០៛ ទៅ១០០០៛។ ហើយ​យាយ​ក៏​កោស​​ខ្យល់​​កោស​​អី​​អោយ​​ទៅ​​បាត់ទៅ រួចក៏ធ្វើការធម្មតាវិញ។ បើ​ថា​រដ្ឋ​ជួយ​ផ្ដល់​ប្រាក់​កាស​អោយ​ខ្ញុំ ទាំងថ្លៃហូបចុក ថ្លៃគ្រែ និង​ធ្វើ​ដំ​ណើរ ខ្ញុំនឹងទៅ(មន្ទីរពេទ្យ)។» លោកអ៊ំ ពិន ​ ញ៉ាញ់ ជាអ្នកធ្វើទ្រូ រស់នៅខេត្តសៀមរាប។

អានបន្ថែម»

២. អ្នក​ស្រី លុយ អេង ជា​កម្ម​ករ​កាត់​ដេរ​និង​ជា​ប្រ​ធាន​សហ​ជីព​នៅ​ក្នុង​រោង​ចក្រ​កាត់​ដេរ​មួយ​ក្នុង​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ

៣. អ្នក​ស្រី សុវណ្ណ វ៉ារី ជា​អ្នក​រត់​រឺម៉ក​កង់​បី រស់​នៅ​ក្នុង​ក្រុង​ភ្នំពេញ

៤. អ្នកស្រី អាយ វណ្ណី ជា​កម្ម​ករ​តាម​ផ្ទះ រស់​នៅ​ក្នុង​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ

៥. អ្នកស្រី ម៉ុង ស៊ីម៉ន អ្នក​លក់​ដូរ​តាម​ដង​ផ្លូវ នៅ​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ

៧. អ្នកស្រី កាយ ស្រីអន ប្រ​ធាន​អង្គ​ការ​​តំ​ណាង​ជន​ពិ​ការ​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​សៀម​រាប

៨. អ្នកនាង ស្រីអូន(ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ) ជា​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ខាង​សេវា​កម្សាន្ត នៅ​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ

៩. អ្នកនាង នឹម​នួន(ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ), ជា​អ្នក​ស្រ​ឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​និង​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ផ្នែក​សេ​វា​កម្សាន្ត នៅ​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ