«សូម​កុំ​មាន​ការ​រើស​អើង ចំពោះ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ស​ហ​ជីព​និង​ចំ​ពោះ​កម្ម​ករ​និ​យោ​ជិត​​ដែល​ចូល​រួម​ជា​ស​មា​ជិក​នៅ​ក្នុង​ស​ហ​ជីព​ ព្រោះ​ការ​ងារ​របស់​ស​ហ​ជីព​​ធ្វើ​ឡើង​ដើម្បី​ឱ្យ​មាន​ភាព​ប្រ​សើរ​ឡើង​ទាំង​ស​ម្រាប់​កម្ម​ករ​និ​យោ​ជិត​និង​ន​យោ​ជក។ ខ្ញុំ​ស្នើ​សុំ​ឱ្យ​រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​​ ជួយ​ដំ​ឡើង​ថ្លៃ​ឈ្នួល​ដល់​កម្ម​ករ​និ​យោ​ជិត ដោយ​សារ​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​ទំ​និញ​ឡើង​ថ្លៃ​គ្រប់​មុខ​។» អ្នក​ស្រី លុយ អេង ជា​កម្ម​ករ​កាត់​ដេរ​និង​ជា​ប្រ​ធាន​ស​ហ​ជីព​នៅ​ក្នុង​រោង​ចក្រ​កាត់​ដេរ​មួយ​ក្នុង​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ។

អានបន្ថែម»

១. លោក​អ៊ំ ពិន ​ ញ៉ាញ់ ជា​អ្នក​ធ្វើ​ទ្រូ រស់​នៅ​ខេត្ត​សៀម​រាប

៣. អ្នក​ស្រី សុវណ្ណ វ៉ារី ជា​អ្នក​រត់​រឺម៉ក​កង់​បី រស់​នៅ​ក្នុង​ក្រុង​ភ្នំពេញ

៤. អ្នកស្រី អាយ វណ្ណី ជា​កម្ម​ករ​តាម​ផ្ទះ រស់​នៅ​ក្នុង​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ

៥. អ្នកស្រី ម៉ុង ស៊ីម៉ន អ្នក​លក់​ដូរ​តាម​ដង​ផ្លូវ នៅ​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ

៧. អ្នកស្រី កាយ ស្រីអន ប្រ​ធាន​អង្គ​ការ​​តំ​ណាង​ជន​ពិ​ការ​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​សៀម​រាប

៨. អ្នកនាង ស្រីអូន(ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ) ជា​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ខាង​សេវា​កម្សាន្ត នៅ​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ

៩. អ្នកនាង នឹម​នួន(ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ), ជា​អ្នក​ស្រ​ឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​និង​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ផ្នែក​សេ​វា​កម្សាន្ត នៅ​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ