«ខ្ញុំសូមសំណូមពរ​ដល់​រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល ក្រសួង ស្ថា​ប័ន​ពាក់​ព័ន្ធ​សូម​ជួយ​ផ្ដល់​បណ្ណ​ប.ស.ស. ដល់​ពួក​ខ្ញុំ​ដែល​ជា​កម្ម​ករ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ក្រៅ​ប្រ​ព័ន្ធ​នេះ​ផង​ ព្រោះ​​ពេល​ឈឺ ពួក​ខ្ញុំ​មិន​មាន​លទ្ធ​ភាព​បង់​ថ្លៃ​ព្យា​បាល​នោះ​ទេ និង​សូម​សំ​ណូម​ពរ​ដល់​ សមត្ថ​កិច្ច​ជួយ​មើល​ចរាចរណ៍​តាម​ដង​ផ្លូវ​ផង​ ជា​ពិ​សេស​នៅ​ពេល​យប់ ព្រោះ​អ្នក​បើក​បរ​មួយ​ចំ​នួន​មិន​មាន​គោរ​ព​ច្បាប់​ចា​រា​ចរណ៍​ទេ ដែល​អាច​បង្ក​ការ​គ្រោះ​ដល់​ខ្ញុំ​ដែល​ជា​អ្នក​បើក​កង់​បី​ពេល​យប់​។» អ្នកស្រី សុវណ្ណ វ៉ារី ជា​អ្នក​រត់​រឺម៉ក​កង់​បី រស់​នៅ​ក្នុង​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ។
អានបន្ថែម»

១. លោក​អ៊ំ ពិន ​ ញ៉ាញ់ ជា​អ្នក​ធ្វើ​ទ្រូ រស់​នៅ​ខេត្ត​សៀម​រាប

២. អ្នក​ស្រី លុយ អេង ជា​កម្ម​ករ​កាត់​ដេរ​និង​ជា​ប្រ​ធាន​សហ​ជីព​នៅ​ក្នុង​រោង​ចក្រ​កាត់​ដេរ​មួយ​ក្នុង​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ

៤. អ្នកស្រី អាយ វណ្ណី ជា​កម្ម​ករ​តាម​ផ្ទះ រស់​នៅ​ក្នុង​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ

៥. អ្នកស្រី ម៉ុង ស៊ីម៉ន អ្នក​លក់​ដូរ​តាម​ដង​ផ្លូវ នៅ​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ

៧. អ្នកស្រី កាយ ស្រីអន ប្រ​ធាន​អង្គ​ការ​​តំ​ណាង​ជន​ពិ​ការ​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​សៀម​រាប

៨. អ្នកនាង ស្រីអូន(ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ) ជា​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ខាង​សេវា​កម្សាន្ត នៅ​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ

៩. អ្នកនាង នឹម​នួន(ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ), ជា​អ្នក​ស្រ​ឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​និង​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ផ្នែក​សេ​វា​កម្សាន្ត នៅ​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ