«សូមផ្តល់​ឱកាសការងារ​ដល់​ជន​មាន​ពិ​​ការ​ភាព​ផង ព្រោះ​ខ្ញុំ​ជឿ​ជាក់​ថា​ជន​មាន​ពិ​ការ​ភាព​ក៏​អាច​ធ្វើ​ការ​ក្នុង​កម្រិត​មួយ​ដើម្បី​ជួយ​ដល់​ខ្លួន​ឯង​និង​ជន​មាន​ពិ​ការ​ភាព​ដ៏​ទៃ​ទៀត។  ខ្ញុំ​សូម​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ដល់​ជន​មាន​ពិ​ការ​ភាព​ឱ្យ​ខិត​ខំ​រៀន​សូត្រ បង្កើត​ជំ​នាញ​សម្រាប់​ខ្លួន កុំ​មាន​ការ​បាក់​ទឹក​ចិត្ត និង​សូម​កុំ​យក​ពិ​ការ​ភាព​មក​ធ្វើ​ជា​ឧ​ប​សគ្គ​សម្រាប់​ដំ​ណើរ​ឆ្ពោះ​ទៅ​អ​នា​គត​ដ៏​ល្អ​របស់​ខ្លួន។» អ្នកស្រី កាយ ស្រីអន ប្រ​ធាន​អង្គ​ការ​តំ​ណាង​ជន​ពិ​ការ​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​សៀម​រាប។

អានបន្ថែម»

១. លោកអ៊ំ ពិន ​ ញ៉ាញ់ ជាអ្នកធ្វើទ្រូ រស់នៅខេត្តសៀមរាប

២. អ្នកស្រី លុយ អេង ជាកម្មករកាត់ដេរនិងជាប្រធានសហជីពនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរមួយក្នុងក្រុងភ្នំពេញ

៣. អ្នកស្រី សុវណ្ណ វ៉ារី ជាអ្នករត់រឺម៉កកង់បី រស់នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញ

៤. អ្នកស្រី អាយ វណ្ណី ជាកម្មករតាមផ្ទះ រស់នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញ

៥. អ្នកស្រី ម៉ុង ស៊ីម៉ន អ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវ នៅក្រុងភ្នំពេញ

៦. កញ្ញា ហេង សុខលីន យុវជនរស់នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញ

៨. អ្នកនាង ស្រីអូន(ឈ្មោះហៅក្រៅ) ជាអ្នកធ្វើការខាងសេវាកម្សាន្ត នៅក្រុងភ្នំពេញ

៩. អ្នកនាង នឹម​នួន(ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ), ជា​អ្នក​ស្រ​ឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​និង​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ផ្នែក​សេ​វា​កម្សាន្ត នៅ​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ