«និស្សិត​គ្រប់​រូប​ត្រូវ​ការ ប.ស.ស. ដូច​អ្នក​ដែល​មាន​ការ​ងារ​ធ្វើ​ដែរ។» កញ្ញា ហេង សុខលីន យុវ​ជន​រស់​នៅ​ក្នុង​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ។

អានបន្ថែម»

១. លោកអ៊ំ ពិន ​ ញ៉ាញ់ ជាអ្នកធ្វើទ្រូ រស់នៅខេត្តសៀមរាប

២. អ្នកស្រី លុយ អេង ជាកម្មករកាត់ដេរនិងជាប្រធានសហជីពនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរមួយក្នុងក្រុងភ្នំពេញ

៣. អ្នកស្រី សុវណ្ណ វ៉ារី ជាអ្នករត់រឺម៉កកង់បី រស់នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញ

៤. អ្នកស្រី អាយ វណ្ណី ជាកម្មករតាមផ្ទះ រស់នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញ

៥. អ្នកស្រី ម៉ុង ស៊ីម៉ន អ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវ នៅក្រុងភ្នំពេញ

៧. អ្នកស្រី កាយ ស្រីអន ប្រធានអង្គការតំណាងជនពិការនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប

៨. អ្នកនាង ស្រីអូន(ឈ្មោះហៅក្រៅ) ជាអ្នកធ្វើការខាងសេវាកម្សាន្ត នៅក្រុងភ្នំពេញ

៩. អ្នកនាង នឹម​នួន(ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ), ជា​អ្នក​ស្រ​ឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​និង​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ផ្នែក​សេ​វា​កម្សាន្ត នៅ​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ