«ធ្វើការខាង​សេ​វា​កម្សាន្ត ភាគ​ច្រើន​គេ​មិន​សូវ​ឱ្យ​តម្លៃ​ទេ គេ​មើល​ងាយ គេ​រិះ​គន់​ តែ​ពួក​អ្នក​រិះ​គន់​និង​មើល​ងាយ​ទាំង​នោះ​មិន​ដែល​បាន​អី​មក​ជួយ​ទេ បាន​តែ​រិះ​គន់ បាន​តែ​មើល​ងាយ បើ​ខ្លួន​ឯង​មិន​ស៊ូ​ខ្លួន​ឯង តើ​បាន​អ្នក​ណា​ចិញ្ចឹម​ម៉ែ​ខ្ញុំ បាន​អ្នក​ណា​ចិញ្ចឹម​កូន​ខ្ញុំ? ធ្វើ​ការ​នេះ​ជួប​បញ្ហា​ច្រើន​ជា​ពិ​សេស​បញ្ហា​សុខ​ភាព ព្រោះ​ខ្ញុំ​ហូប​ស្រា​ជា​មួយ​ភ្ញៀវ​រាល់​ថ្ងៃ ចេញ​ពី​ធ្វើ​ការ​មក​ដល់​ផ្ទះ​ម៉ោង​៣ ម៉ោង​៤​ភ្លឺ​ក៏​មាន។ ខ្ញុំ​សូម​​សំ​ណូម​ពរ ដល់​ក្រ​សួង​ពាក់​ព័ន្ធ​សូម​ជួយ​ផ្តល់​​បណ្ណ​ប.ស.ស. ដល់​ពួក​ខ្ញុំ​ផង ដើម្បី​ទៅ​ពិនិត្យ​និង​ព្យា​បាល​ជំងឺ​នៅ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង​សូម​ឱ្យ​មាន​ប្រាក់​ខែ​គោល​និង​ថ្ងៃ​ឈប់​សម្រាក​ដល់​ពួក​ខ្ញុំ​ផង។»  អ្នកនាង ស្រីអូន​(ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ)​ ជា​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ខាង​សេវា​កម្សាន្ត នៅ​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ។

អានបន្ថែម»

១. លោកអ៊ំ ពិន ​ ញ៉ាញ់ ជាអ្នកធ្វើទ្រូ រស់នៅខេត្តសៀមរាប

២. អ្នកស្រី លុយ អេង ជាកម្មករកាត់ដេរនិងជាប្រធានសហជីពនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរមួយក្នុងក្រុងភ្នំពេញ

៣. អ្នកស្រី សុវណ្ណ វ៉ារី ជាអ្នករត់រឺម៉កកង់បី រស់នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញ

៤. អ្នកស្រី អាយ វណ្ណី ជាកម្មករតាមផ្ទះ រស់នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញ

៥. អ្នកស្រី ម៉ុង ស៊ីម៉ន អ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវ នៅក្រុងភ្នំពេញ

៦. កញ្ញា ហេង សុខលីន យុវជនរស់នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញ

៧. អ្នកស្រី កាយ ស្រីអន ប្រធានអង្គការតំណាងជនពិការនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប

៩. អ្នកនាង នឹម​នួន(ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ), ជា​អ្នក​ស្រ​ឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​និង​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ផ្នែក​សេ​វា​កម្សាន្ត នៅ​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ