«ខ្ញុំស្នើសុំដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ ទី១ សូម​ផ្តល់​បណ្ណ​ប.ស.ស ស​ម្រាប់​ពួក​ខ្ញុំ​ដែល​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ងារ​តាម​ផ្ទះ​ ទី​២​សូម​ផ្ដល់​ប្រាក់​ឧ​បត្ថម្ភ​ស​ម្រាប់​កម្ម​ករ​តាម​ផ្ទះ​ដែល​មាន​ផ្ទៃ​ពោះ ព្រោះ​នៅ​ពេល​ពួក​គាត់​មាន​ផ្ទៃ​ពោះ​៧​ខែ ម្ចាស់​ផ្ទះ​គេ​អោយ​ឈប់​ពី​ការ​ងារ​ហើយ​ ទី​៣​សូម​បង្កើត​ច្បាប់​ការ​ពារ​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ងារ​តាម​ផ្ទះ ឱ្យ​ធ្វើ​ការ​ងារ​៨​ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ ដូច​អ្នក​រោង​ចក្រ និង​បុគ្គ​លិក​ក្រុម​ហ៊ុន​ដែរ​ និង​សូម​ផ្តល់​ច្បាប់​ឈប់​សម្រាក​ថ្ងៃ​អា​ទិត្យ​និង​ថ្ងៃ​បុណ្យ។»  អ្នកស្រី អាយ វណ្ណី ជា​កម្ម​ករ​តាម​ផ្ទះ រស់​នៅ​ក្នុង​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ។

អានបន្ថែម»

១. លោក​អ៊ំ ពិន ​ ញ៉ាញ់ ជា​អ្នក​ធ្វើ​ទ្រូ រស់​នៅ​ខេត្ត​សៀម​រាប

២. អ្នក​ស្រី លុយ អេង ជា​កម្ម​ករ​កាត់​ដេរ​និង​ជា​ប្រ​ធាន​សហ​ជីព​នៅ​ក្នុង​រោង​ចក្រ​កាត់​ដេរ​មួយ​ក្នុង​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ

៣. អ្នក​ស្រី សុវណ្ណ វ៉ារី ជា​អ្នក​រត់​រឺម៉ក​កង់​បី រស់​នៅ​ក្នុង​ក្រុង​ភ្នំពេញ

៥. អ្នកស្រី ម៉ុង ស៊ីម៉ន អ្នក​លក់​ដូរ​តាម​ដង​ផ្លូវ នៅ​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ

៧. អ្នកស្រី កាយ ស្រីអន ប្រ​ធាន​អង្គ​ការ​​តំ​ណាង​ជន​ពិ​ការ​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​សៀម​រាប

៨. អ្នកនាង ស្រីអូន(ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ) ជា​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ខាង​សេវា​កម្សាន្ត នៅ​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ

៩. អ្នកនាង នឹម​នួន(ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ), ជា​អ្នក​ស្រ​ឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​និង​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ផ្នែក​សេ​វា​កម្សាន្ត នៅ​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ