«នៅ​ក្នុង​ពេល​នៃ​ការ​ផ្ទុះ​ឡើង​នៃ​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ ខ្ញុំ​បាន​បាត់​បង់​ការ​ងារ​ធ្វើ។ នៅ​ពេល​នោះ​ពិត​ជា​ពិ​បាក​មែន​ទែន​ ដោយ​សារ​តែ​យើង​មិន​មាន​ចំ​ណូល​សម្រាប់​ចំ​ណាយ​លើ​ការ​ហូប​ចុក និង​បង់​ថ្លៃ​បន្ទប់​ជួល។ ខ្ញុំ សូម​ឱ្យ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​ទទួល​ស្គាល់​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ក្នុង​សេ​វា​កម្សាន្​ត​ជា​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ក្នុង​ប្រ​ព័ន្ធ​ផង ហើយ​សូម​ឱ្យ​មាន​ប្រាក់​ខែ​គោល​និង​ផ្តល់​បណ្ណ​ប.ស.ស. ដល់​ពួក​ខ្ញុំ​ដែល​ធ្វើ​ការ​សេ​វា​កម្សាន្ត​ផង។» អ្នក​នាង នឹម​នួន​(ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ​), ជា​អ្នក​ស្រ​ឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​និង​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ផ្នែក​សេ​វា​កម្សាន្ត នៅ​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ។
អានបន្ថែម»

១. លោកអ៊ំ ពិន ​ ញ៉ាញ់ ជាអ្នកធ្វើទ្រូ រស់នៅខេត្តសៀមរាប

២. អ្នកស្រី លុយ អេង ជាកម្មករកាត់ដេរនិងជាប្រធានសហជីពនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរមួយក្នុងក្រុងភ្នំពេញ

៣. អ្នកស្រី សុវណ្ណ វ៉ារី ជាអ្នករត់រឺម៉កកង់បី រស់នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញ

៤. អ្នកស្រី អាយ វណ្ណី ជាកម្មករតាមផ្ទះ រស់នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញ

៥. អ្នកស្រី ម៉ុង ស៊ីម៉ន អ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវ នៅក្រុងភ្នំពេញ

៦. កញ្ញា ហេង សុខលីន យុវជនរស់នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញ

៧. អ្នកស្រី កាយ ស្រីអន ប្រធានអង្គការតំណាងជនពិការនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប

៨. អ្នកនាង ស្រីអូន(ឈ្មោះហៅក្រៅ) ជាអ្នកធ្វើការខាងសេវាកម្សាន្ត នៅក្រុងភ្នំពេញ