លោហិតស្ទឹងក្រញូង

ផលិតដោយនាគរាជភាពយន្ដ រយៈពេល៨៩នាទី ភាសាខ្មែរ

នាងសុភី ជានារីជនបទដ៏ស្រស់ស្អាតផូរផង់។ ចំណាប់ជាសង្សាររបស់នាង។ ក្រោយមក ចំណាប់បានទៅបន្ដការសិក្សានៅភ្នំពេញ ហើយត្រូវឪពុកបង្ខំអោយរៀបការជាមួយនារីផ្សេង។

វិបត្តិស្នេហាមួយនេះ បានធ្វើអោយសុភីឈឺចិត្តខ្លាំងណាស់…។ តើស្នេហាមួយនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណា?

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ វេលាម៉ោង៥ល្ងាច នៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា។

avatar
  • February 11, 2023 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday