ផ្ទះ

ដឹកនាំដោយលោក អាមូស ជីតៃ មានរយៈពេល ៤៩នាទី ភាសាដើម និងភាសាអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

រឿង​ប្រវត្តិ​របស់​​ផ្ទះ​មួយ​នៅ ជេរូសាឡឹម និង​អ្នក​រស់​នៅ​ក្នុង​តំបន់​នោះ គាត់​ជា​គ្រូ​ពេទ្យ​ជន​ជាតិ​ប៉ាឡេ​ស្ទីន ដែល​ជា​គ្រួសារ​ជន​ភៀស​ខ្លួន​ជន​ជាតិ​ជ្វីសនៃ​ប្រទេស​អាល់​សេ្សរ៉ី និង​អ្នក​សេដ្ឋកិច្ច​ជន​ជាតិ​អ៊ីស្រាអែល​ម្នាក់​ទៀត​ដែល​ពួកគេ​បាន​ជួប​ជាមួយ​នឹង​អ្នក​ធ្វើ​ការ​នៅ​ទីនោះ។ គ្រប់​រឿង​រ៉ាវ​ទាំង​អស់នេះមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងគ្រប់ជំហ៊ាននៃការសាងសង់។ ជីតៃបានផ្តិតយករូបភាពទាំងអស់នេះនៅក្នុងកាម៉េរា របស់គាត់ ដោយមូលហេតុថា មនុស្សទាំងនេះនេះមើលវត្ថុតែមួយ ក៏ប៉ុន្តែពួកគេមើលឃើញចំនុចពិសេសរបស់វាផ្សេងៗគ្នា។

ចូលរួមទាំងអស់គ្នា ដោយសេរី!

avatar
  • May 9, 2015 · 2:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club