ភាពយន្ត ២ រឿងលំនាំរឿងព្រេងខ្មែរ – Online

ដឹកនាំដោយលោក រឿន ណារិទ្ធ, ៥៧ នាទី, ភាសាខ្មែរ

វិលមកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយតាមរយៈកម្មវិធី "ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍ Online"។ សប្ដាហ៍នេះ រឹតតែប្លែកទៀតហើយ! យើងនឹងនាំលោកអ្នកទៅទស្សនាភាពយន្តបែបច្នៃប្រតិដ្ឋដោយយកលំនាំតាមរឿងព្រេងខ្មែរចំនួន ២ នោះគឺរឿង "មនុស្សពីរនាក់នៅផ្ទះជិតគ្នា" និង "មហាឫសីប្រស់ខ្លា"។ ភាពយន្តទាំងពីរនេះសម្ដែងដោយកុមារតូចៗដែលពោរពេញទៅដោយទេពកោសល្យ និងត្រូវបានផលិតដោយមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសោតទស្សន៍បុប្ផាណា។

avatar
  • May 2, 2020 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday