ពិភពនៃអេប-កម្មវិធីសិក្សា លើប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរក្រហម វគ្គ២

អំឡុងពេលនៃពិព័រណ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ កក្កដា ដល់ថ្ងៃទី២១ សីហា

បើកពិព័រណ៍ថ្ងៃទី២៥ កក្កដា ចាប់ពីម៉ោង៥រសៀលតទៅ

ទន្ទឹមពេលនៃការសម្ពោធ​កម្មវិធី​អេប ក៏​មាន​ការ​តាំង​ពិព័ណ៍​បង្ហាញ​ជា​លើក​ទី២ ក្រោម​ចំណង​ជើង​ថា «ពិភព​នៃ​អេប-កម្មវិធី​សិក្សា​លើ​ប្រវត្តិ​សាស្រ្ត​​ខ្មែរ​ក្រហម វគ្គ២» ដែល​មាន​ការ​បង្ហាញ​ពី​របៀប ដែល​កម្មវិធី​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ចម្រុះ ប្តេជ្ញា​ក្នុង​ការ​បញ្ជូន​សារ​ប្រវត្តិ​សាស្រ្ត​ដល់​យុវជន។

គម្រោងអេប-កម្មវិធីសិក្សា​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​ខ្មែរ​ក្រហម ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​មូល​និធិ​ដោយ​សហភាព​អឺរ៉ុប និង​មូលនិធិរៃ ហើយ​​សហការ​អនុវត្តន៍​ជា​មួយ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង​កីឡា និង​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • July 25, 2017 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • App Learning