ភាពយន្តពីររឿងស្តីពីបញ្ហាយ៉េនឌ័រ

ក្តាមសក និងទ្រដាច់ខ្សែ

ក្តាមសក
ផលិតដោយមណ្ឌលពត៌មានស្រ្តីកម្ពុជា(WMC) ២១នាទី ឆ្នាំ២០០៦ ភាសាខ្មែរ

ភាពយន្តនេះរៀបរាប់ពីជីវិតក្មេងស្រីម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ។ សិទ្ធីមានវាសនាមិនដូចក្មេងស្រីដទៃទៀតទេ។ ឪពុកម្ដាយនាងមិនរវល់នឹងនាងឡើយ ទោះបីជានាងត្រូវគេចាប់រំលោភក៏ដោយ។ តើនាងអាចជម្រុះសម្បកចាស់ពោរពេញដោយភាពជូរចត់នេះចេញ ដូចក្ដាមដែលសកបានដែរឬទេ?

ទ្រដាច់ខ្សែ
ផលិតដោយមណ្ឌលពត៌មានស្រ្តីកម្ពុជា(WMC) ៣៩នាទី ឆ្នាំ២០១០ ភាសាខ្មែរ

បន្ទាប់ពីត្រូវឪពុកចុងចាប់រំលោភ សុភិមដែលជាសិស្សវិទ្យាល័យម្នាក់ ក៏សម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលការសិក្សា នាងមិនចង់ជួបអ្នកដទៃ ព្រោះខ្លាចគេដឹងរឿងនេះ។ ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មាននាងក៏មានផ្ទៃពោះ អាថ៌កំបាំងរបស់នាងក៏ត្រូវបានទម្លាយ…

avatar
  • September 6, 2014 · 5:00 am
  • Bophana Center
  • Cine Saturday