ភាពយន្តឯកសារពិសេស ៥

ចូលរួមជាមួយយើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា ក្នុងកម្មវិធីភាពយន្តពិសេស ២ ថ្ងៃជាប់គ្នា អមនឹងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយសមិទ្ធករភាពយន្ដផ្ទាល់ផងដែរ ។ ភាពយន្តឯកសារទាំង ៥ ក្នុងរយៈពេល ២ ថ្ងៃនេះ នឹងបង្ហាញឱ្យយើងបានឃើញពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើហិង្សា និងរបបប្រល័យពូជសាសន៍មួយចំនួនលើពិភពលោក ពិសេសរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង ។

ចូលរួមទស្សនាភាពយន្ដឯកសារទាំង ៥ នេះ នៅថ្ងៃទី ១៤-១៥ ខែកុម្ភៈ វេលាម៉ោង ១៨:០០ នាទីយប់ អមនឹងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយសមិទ្ធករភាពយន្ដផ្ទាល់ ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ១៤-១៥ កុម្ភៈ ២០២៤
វេលាម៉ោង៖ ១៨:០០ នាទីយប់
ទីកន្លែង៖ មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា

#ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • February 14, 2024 · 6:00 pm
  • Bophana Center
  • Special Screening