អវត្តមាន – Online

ផលិតដោយ​មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា ឆ្នាំ២០០៧ ៣០នាទី ភាសា​បារាំង មាន​អក្សរ​ខ្មែរ​រត់ពីក្រោម

ម៉ាត្យឺ ផេង ​ជនជាតិ​បារាំង​ដើមកំណើត​ខ្មែរ បាន​រកឃើញ​ប្រទេស​មួយ​ដែល​សមាជិក​គ្រួសារ​គាត់​មួយចំនួន​រស់នៅ​ទីនោះ។ ដោយសារ​សង្រ្គាម​ស៊ីវិល​នៅ​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ​១៩៧០ គាត់និងគ្រួសារ​​បាន​សម្រេចចិត្ត​ចាកចេញ​ពី​ប្រទេស​នេះ។ ក្រោយមក គាត់​ក៏​បាន​វិលត្រឡប់​ទៅជួប​សមាជិក​គ្រួសារ​គាត់​នៅប្រទេសនោះ​វិញ ហើយគាត់​ក៏បាន​និយាយពី​គ្រា​មួយ​ដែល​គាត់​បាន​ធ្វើ​ចំណាកស្រុក។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី​១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២១ វេលាម៉ោង​​៥​ល្ងាច នៅលើ​ទំព័រ Facebook (Bophana Center)។

avatar
  • July 10, 2021 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday