ការផ្តល់សិទ្ធិពិសេសជូនលោក​ ប៉ាន់​ រិទ្ធី

ចាក់បញ្ចាំង ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញា

ក្នុង​​ក្រប​ខណ្ឌ​នៃ​​កម្មវិធី​រំឭក វិទ្យា​ស្ថាន​បារាំង​នៅ​កម្ពុជា បាន​អញ្ជើញ​សមិទិ្ធករ​ភាពយន្ដ​ខ្មែរ​-​បារាំង លោក​ប៉ាន់ រិទ្ធី ឲ្យ​ជ្រើស​រើស​ខ្សែ​ភាពយន្ដ​ចំនួន ៧​រឿង​ដែល​នឹង​ចាក់​ប​ញ្ចាំង ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញា នៅ​រោង​ភាពយន្ដ​របស់​វិទ្យាស្ថាន​បារាំង និង​មជ្ឈមណ្ឌល​បុប្ផាណា។
កម្មវិធី​រំឭក ត្រូវ​បាន​ផ្ដួច​ផ្ដើម​ឡើយ​ដោយ​មជ្ឈមណ្ឌល​ធនធាន​សោតទស្សន៍​បុប្ផាណា និង​អង្គ​ការ​សិល្បៈ​ខ្មែរ​អមតៈ ចូល​រួម​សហការ​ដោយ ​វិទ្យា​ស្ថានបារាំង ហើយ​កម្មវិធី​រំឭក​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៥​នេះ ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ការ​រំលឹក​ខួប​លើក​ទី​៤០ នៃ​ការ​កាន់​កាប់​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ដោយ​ពួក​ខ្មែរ​ក្រហម (១៩៧៥-២០០៥)។

ការ​ចាក់​ខ្សែ​ភាពយន្ដ​នេះ ក៏​ជា​ឳកាស​ដើម្បី​សម្ភោធ​ឧបករណ៍​ថ្មីទើប​តែ​តំលើង របស់​រោង​ភាពយន្ដ​វិទ្យាស្ថានបារាំង​នៅកម្ពុជា (ឧបករណ៍ឌីជីថលថ្មី) ដែល​ផ្ដល់​ជូន​នូវ​ផាសុខភាព​ខ្ពស់​ដល់​សាធារ​ណ​ជន​ដែល​ចូល​រួមទស្សនា ។
តារាងកម្មវិធី

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៧ កញ្ញា
ម៉ោង ៦ល្ងាច នៅវិទ្យាស្ថានបារាំង រឿងប្រទេសបារាំង គឺជាមាតុភូមិរបស់យើង» ដឹកនាំដោយ លោកប៉ាន់ រិទ្ធី
ចាប់ផ្ដើមបញ្ចាំង ដោយមានបទបង្ហាញ រួមជាមួយវេទិកា សំនួរ-ចម្លើយ ជាមួយលោកប៉ាន់ រិទ្ធី និងកញ្ញា អាន ឡពរ័រ៉ែល

ថ្ងៃសុក្រ ទី១៨ កញ្ញា
ម៉ោង ៦:៣០នាទីល្ងាច នៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា រឿង Salvador Allende ដឹកនាំដោយ ប៉ាទ្រីខ្យូ ហ្គូសម៉ាន់
ចាប់ផ្ដើមបញ្ចាំង ដោយមានបទបង្ហាញ រួមជាមួយវេទិកា សំនួរ-ចម្លើយ ជាមួយលោកប៉ាន់ រិទ្ធី និងកញ្ញា អាន ឡពរ័រ៉ែល
ម៉ោង ៧:៣០នាទីល្ងាច នៅវិទ្យាស្ថានបារាំង «ទង្វើនៃការសម្លាប់រង្គាល» ដឹកនាំដោយ Joshua Oppenheimer
ចាប់ផ្ដើមបញ្ចាំង ដោយមានបទបង្ហាញ ជាមួយលោកប៉ាន់ រិទ្ធី និងកញ្ញា អាន ឡពរ័រ៉ែល

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៩
ម៉ោង ១០ព្រឹក នៅវិទ្យាស្ថានបារាំង រឿង Salvador Allende
ម៉ោង ៣រសៀល នៅវិទ្យាស្ថានបារាំង «ទង្វើនៃការសម្លាប់រង្គាល» ដឹកនាំដោយ Joshua Oppenheimer
ម៉ោង ៦:៣០នាទីល្ងាច នៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា «រឿងប្រទេសបារាំង គឺជាមាតុភូមិរបស់យើង» ដឹកនាំដោយ លោកប៉ាន់ រិទ្ធី
ចាប់ផ្ដើមបញ្ចាំង ដោយមានបទបង្ហាញ រួមជាមួយវេទិកា សំនួរ-ចម្លើយ ជាមួយលោកប៉ាន់ រិទ្ធី និងកញ្ញា អាន ឡពរ័រ៉ែល

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២០ កញ្ញា
ម៉ោង ១០ព្រឹក នៅវិទ្យាស្ថានបារាំងការបញ្ចាំងអាថ៌កំបាំង ដោយឥតប្រាប់មុន ដោយចាប់ផ្ដើមបញ្ចាំង ដោយបទបង្ហាញ រួមជាមួយវេទិកា សំនួរ-ចម្លើយ ជាមួយលោកប៉ាន់ រិទ្ធី និងកញ្ញា អាន ឡពរ័រ៉ែល
ម៉ោង ៣រសៀល នៅវិទ្យាស្ថានបារាំង «រឿងកង្វះរូបភាព» ចាប់ផ្ដើមបញ្ចាំង ដោយបទបង្ហាញ រួមជាមួយវេទិកា សំនួរ-ចម្លើយ ជាមួយលោកប៉ាន់ រិទ្ធី និងកញ្ញា អាន ឡពរ័រ៉ែល
ម៉ោង ៦:៣០នាទីល្ងាច នៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា «រឿងករណីរបស់លោក Pinochet ដឹកនាំដោយ លោក Joshua Oppenheimer
ចាប់ផ្ដើមបញ្ចាំង ដោយមានបទបង្ហាញ រួមជាមួយវេទិកា សំនួរ-ចម្លើយ ជាមួយលោកប៉ាន់ រិទ្ធី និងកញ្ញា អាន ឡពរ័រ៉ែល

avatar
  • September 17, 2015 · 6:00 am
  • Bophana Center
  • Acts of Memory