ភាពយន្ដរបស់យុវជន ហេង លីម

ដោយក្ដីស្រលាញ់វិស័យខ្សែភាពយន្ដ យុវជន ហេង លីម បានចំណាយពេលវេលារបស់ខ្លួនដើម្បីសិក្សា និងផលិតភាពយន្ដជាបន្ដបន្ទាប់។ ការតាំងចិត្តដ៏មោះមុតនេះ បានជំរុញអោយក្ដីស្រលាញ់របស់ខ្លួនបានក្លាយជាការពិត។
នាខែសីហានេះ យុវជន ហេង លីម នឹងចូលខ្លួនមកបង្ហាញខ្សែភាពយន្ដរបស់គាត់ ហើយនឹងជួបជាមួយអស់លោក លោកស្រី ពិសេសយុវជនទាំងឡាយ ដើម្បីចែករំលែក និងផ្លាស់ប្ដូរនូវបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងកម្មវិធីស៊ីណេក្លឹប។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • August 9, 2019 · 6:30 pm
  • Bophana Center
  • Cine Club