ក្មេងដែលគ្មានឈ្មោះ – Online

ផលិតដោយ​យូនីសេហ្វ (UNICEF) ឆ្នាំ​១៩៩៥ ៩​នាទី ភាសា​ខ្មែរ មាន​អក្សរ​អង់គ្លេស​រត់ពី​ក្រោម

កុមារី​គន្ធា​បានជួប​ស្រ្ដី​ចំណាស់​ម្នាក់​ក្នុង​សាលារៀន។ ស្រ្ដី​ចំណាស់​បាន​នាំ​ចៅ​ទាំងពីរ​របស់​គាត់​មក​ចុះឈ្មោះ​ចូលរៀន។ ប៉ុន្ដែ​ការ​ចុះឈ្មោះ​ចូលរៀន​នោះ​ត្រូវបាន​បដិសេធ ព្រោះ​ចៅ​ទាំងពីរ​របស់​គាត់​ពុំ​មាន​សំបុត្រ​កំណើត។ លុះពេល​ត្រឡប់​ទៅ​ផ្ទះ​វិញ ស្រាប់តែ​គន្ធា​គេង​សុបិន​អាក្រក់។

ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ​​២០២១ វេលាម៉ោង​​​៥​​ល្ងាច នៅលើទំព័រ Facebook (Bophana Center)។

avatar
  • August 26, 2021 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Weekday