២៥. កិច្ចសន្ទនារវាងលោក រស់ សុភ័ក្រ និងលោកតា ឈុំ រស់

រយៈពេល ៥៧’២៧ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៨
ទីកន្លែង : ខេត្តសៀមរាប

លោកតា ឈុំ រស់ មានអាយុ ៦៦ ឆ្នាំ មានទីលំនៅសព្វថ្ងៃនៅខេត្តសៀមរាប។ នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម លោកតាធ្វើការក្នុងកងចល័ត ដោយធ្វើស្រែចម្ការ រែកដី កាប់ព្រៃ ជាដើម ហើយជួនកាលខ្មែរក្រហមបានឱ្យលោកតាលេងភ្លេងបុរាណ ពេលដែលមានការសម្ដែងសិល្បៈម្ដងៗ។ លោកតាប្រាប់ថា ការរស់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមលំបាកណាស់ ព្រោះត្រូវធ្វើការងារធ្ងន់ ហើយរបបអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់។