៧៦. កិច្ចសន្ទនារវាងលោក សឿង សេង និងលោក ជា សារួន

រយៈពេល ៤៤’០៧ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៩
ទីកន្លែង : ខេត្តពោធិ៍សាត់

លោក ជា សារួន បានកើតក្នុងសម័យ លន់ នល់។ ក្នុងរបបខ្មែរក្រហម គេបានប្រើឱ្យគាត់ទៅកាប់ដើមទន្ទ្រានខេត្ត និងកាប់អុស។ លុះខែប្រាំង គេឱ្យគាត់ដើររើសលាមកគោតាមវាលស្រែយកទៅដាក់តាមរោងជី ហើយក្រោយមក គេក៏ឱ្យគាត់ទៅធ្វើស្រែ ដកសំណាប​ បោចស្មៅ​ និងស្ទូង ជាមួយមនុស្សធំៗវិញ។ ក្នុងសម័យនោះ ការហូបចុកមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយ ពេលខ្លះគ្មានអ្វីហូបសោះក៏មាន។ ដល់ឆ្នាំ ១៩៧៨ លោកបានក្លាយទៅជាកងឈ្លប ឯមូលហេតុគឺដោយសារតែគេគិតថាគាត់នៅក្មេង និងជាមនុស្សដែលសកម្មនឹងការងារ។ ពេលចប់ខ្មែរក្រហម គាត់ក៏បានចូលធ្វើជាទាហាន។