៧៥. កិច្ចសន្ទនារវាងលោក នួន សុផុន និង អ្នកស្រី ក្រែន រ៉េន

រយៈពេល ៤៩’០២ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៩
ទីកន្លែង : ខេត្តពោធិ៍សាត់

ក្នុងរបបខ្មែរក្រហម អ្នកស្រី ក្រែន រ៉េន មានតួនាទីជាគ្រូពេទ្យតំបន់។ អ្នកស្រីត្រូវបានខ្មែរក្រហមជ្រើសរើសឱ្យរៀនពេទ្យ ដោយសារអ្នកស្រីជាប្រជាជនមូលដ្ឋាន។ ចំពោះវិជ្ជាពេទ្យនេះ អ្នកស្រីបានចាប់យកជំនាញផ្នែកច្រមុះ ត្រចៀក និងបំពង់ក។ គ្រានោះ អ្នកស្រីមិនសូវមានការលំបាកប៉ុន្មានទេព្រោះមានអាហារហូបចុក និងពេលវេលាសម្រាកគ្រប់គ្រាន់ ហើយគេក៏មិនតម្រូវឱ្យគាត់ធ្វើការងារបន្ថែមឡើយ។ អ្នកស្រីបានក្លាយជាគ្រូពេទ្យចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៧៥ រហូតដល់ពេលរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំ។ បន្ទាប់ពីនោះ អ្នកស្រីបានបន្តប្រើប្រាស់វិជ្ជាជីវៈជាគ្រូពេទ្យនេះបាន ៤ ទៅ ៥ ឆ្នាំទៀតដែរ តែក្រោយមកអ្នកស្រីបានបោះបង់វាចោលវិញដោយសារជរាភាពរបស់អ្នកស្រី។