៨៨. កិច្ចសន្ទនារវាងកញ្ញា នាង ភារិ និងលោក កែន ឆន

រយៈពេល ៣៧’២៣ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៩
ទីកន្លែង : ស្វាយរៀង

កាលជំនាន់ជប៉ុនចូលមកប្រទេសកម្ពុជា លោកតា កែន ឆន មានអាយុប្រហែល ១០ ឆ្នាំ។ ក្នុងរបបខ្មែរក្រហម លោកតាត្រូវបានគេចាត់តាំងឱ្យធ្វើជាគ្រូខ្មែរផ្សំថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ។ ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកតាមិនបានរស់នៅជុំគ្នាទេ ដោយលោកតាធ្វើការនៅកន្លែងផ្សំថ្នាំ រីឯភរិយា និងកូនៗរបស់លោកតា ធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេង។ ក្រោយចប់របបខ្មែរក្រហម លោកតា និងភរិយា ខំប្រឹងធ្វើស្រែចម្ការដើម្បីចិញ្ចឹមកូនៗ។