៨៩. កិច្ចសន្ទនារវាងកញ្ញា កាន ស្រីធា និងលោក គង់ យឿន

រយៈពេល ២៤’១៨ នាទី
ឆ្នាំ ២០១៩
ទីកន្លែង : កំពង់ស្ពឺ

ក្រោយរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្តេចសីហនុ មានការដេញចាប់ប្រជាជនដើម្បីកេណ្ឌធ្វើជាទាហាន។ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៧០ លោក គង់ យឿន បានចូលធ្វើជាទាហាន លន់ នល់។ ក្រោយពេលដែលខ្មែរក្រហមទទួលបានជ័យជម្នះ លោកក៏បានដាក់អាវុធចុះ ដោយចុះចូលជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមវិញ។ អំឡុងពេលធ្វើទាហាននោះ លោកតែងតែចូលទៅសមរភូមិមុខជានិច្ច ហើយលោកក៏ធ្លាប់ត្រូវរបួសចំក្បាលជង្គង់ និងបន្សល់ទុកនូវស្លាកស្នាមរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ។