មុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ាខ្ញុំ

ដឹកនាំដោយ អេនជេលីណា ជូលី ឆ្នាំ ២០១៧ រយៈពេល ១៣៦ នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

ក្មេងស្រីអាយុ ៥ ឆ្នាំម្នាក់ បានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវដ៏លំបាក ដើម្បីរស់រានមានជីវិតក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដ៏ឃោរឃៅ។ រឿងនេះបានប្រែសម្រួលចេញពីសៀវភៅដ៏ល្បីល្បាញមួយរបស់អ្នកស្រី អ៊ឹង លួង ដែលជាអ្នកនិពន្ធ និងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស ដែលរៀបរាប់ពីជីវិតកុមារភាពផ្ទាល់របស់អ្នកស្រីនៅក្នុងសម័យនោះ តាមរយៈការចងចាំដ៏ឈឺចាប់របស់ខ្លួន។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • January 5, 2019 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday