របាំព្រះរាជទ្រព្យខ្មែរ

ផលិតដោយ បណ្ណសារដ្ឋានជាតិអាមេរិកាំង NARA ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ៦០ រយៈពេល ៨០ នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

នេះជាភាពយន្តឯកសារមួយនិយាយពីរបាំព្រះរាជទ្រព្យខ្មែរ ដែលត្រូវបានថតដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅមុនពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកើតសង្រ្គាម។ ភាពយន្ដនេះមានច្រើនផ្នែក ហើយបង្ហាញអំពីរឿង ព្រះកេតុមាលា សាលារបាំក្នុងព្រះបរមរាជវាំង ឈុតល្ខោននៃរឿង ឥសីដាច់ឈាន (សិល្ប៍) សិល្បសាលានៅព្រះបរមរាជវាំង ពិធីសំពះព្រះគ្រូរបាំ និងរបាំបួងសួង.....

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • April 6, 2019 · 6:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday